ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Η σχολή μας διαθέτει πρόγραμμα εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκπαίδευση και προετοιμασία του εκπαιδευόμενου αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο αλλά κυρίως σε πρακτικό. Το πρόγραμμα είναι ατομικό και προσαρμόζεται με βάση το υπόβαθρο του εκπαιδευόμενου.