Καθήκοντα Ασφαλείας: Φύλαξη Χώρου  - Σωματοφυλακή

 

 

Για να ολοκληρώσει ένας σκύλος το πρόγραμμα για Καθήκοντα Ασφαλείας θα πρέπει να του το επιτρέπει ο χαρακτήρας του και σε ένα βαθμό και η φυλή στην οποία ανήκει. Τα Καθήκοντα ασφαλείας χωρίζονται σε Φύλαξη Χώρου και Σωματοφυλακή. Ένας σκύλος που ολοκληρώνει το πρόγραμμα για τα Καθήκοντα Ασφαλείας θα πρέπει να είναι πολύ ισορροπημένος σκύλος με απόλυτο έλεγχο. Ο καλύτερος σκύλος φύλακας είναι ένας καλά εκπαιδευμένος σκύλος φύλακας. Ο σκύλος αυτός θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθεί την κάθε κατάσταση και να πράξει αναλόγως.

Για ένα σκύλο που θέλουμε να φυλάει τον χώρο θα πρέπει να προφυλάσσει τον χώρο του από εισβολείς και να τους αποτρέψει. Εν απουσία του ιδιοκτήτη του να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να λειτουργήσει από μόνος του και εν παρουσία να υπακούει στις εντολές του ιδιοκτήτη του παρόλο που θα διατηρεί μια επιφυλακτική στάση απέναντι σε αγνώστους. Ένας σκύλος φύλακας δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι επιθετικός με τα μέλη της οικογένειας. Ένας σκύλος που επιθυμούμε να φυλάσσει ένα άτομο, θα πρέπει να μπορεί να διακρίνει την κρισιμότητα της κάθε περίπτωση και να προστατεύσει το άτομο αυτό.